1

1

ניקוד החוק

לשכת עורכי הדין (תיקון – הקמת ועדה להכשרה מקצועית)

פ/5697/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק