-3

-3

ניקוד החוק

הקרן לסיוע למפעלים במצוקה (הטלת אחריות כלכלית על בעלים ומנהלים והעברה לשליטת העובדים)

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק