-1

-1

ניקוד החוק

החרגת תוספת ותק מהכנסה

פ/5554/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק