1

1

ניקוד החוק

עידוד הצלת מזון

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק