2

2

ניקוד החוק

הרחבת הזכאות להליכי נשיאת עוברים

פ/5809/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק