-1

-1

ניקוד החוק

הקמת האקדמיה הלאומית לשפת הסימנים

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק