-1

-1

ניקוד החוק

איסור שימוש בדגל או בסמל של ישות האויב

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק