-1

-1

ניקוד החוק

הגנה על עובדים בשעת חירום (תיקון – היעדרות בשל ביטול יום לימודים במוסד חינוך

פ/5936/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק