-1

-1

ניקוד החוק

איסור על נקיבת מחיר שלא ניתן לשלמו במעות שבמחזור

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק