1

1

ניקוד החוק

הגנה עצמית בנסיבות של אלימות במשפחה

פ/5287/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק