-2

-2

ניקוד החוק

הסדרת מתן שירותי כוח אדם של מפעילי עגורן ואתתים

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק