-3

-3

ניקוד החוק

הצמדת קצבת זקנה לשכר מינימום

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק