1

1

ניקוד החוק

חוק התכנון והבנייה (תיקון - חיבור לחשמל)

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק