-1

-1

ניקוד החוק

ביטול הפסקת פעילות הטלוויזיה הלימודית

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק