-1

-1

ניקוד החוק

הצבת דגל באירוע ציבורי

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק