-1

-1

ניקוד החוק

הגבלת זכות השתיקה

פ/5258/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק