-3

-3

ניקוד החוק

איסור על התקשרות קבלנית להעסקת עובדים

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק