-1

-1

ניקוד החוק

פטור מהמתנה בתור לנכי גפיים

פ/5418/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק