-2

-2

ניקוד החוק

איסור גביית עמלה בעסקה שבוצעה באמצעות האינטרנט

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק