-3

-3

ניקוד החוק

ערבות מדינה לדירה יחידה

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק