1

1

ניקוד החוק

הכרה באחוזי נכות של נפגע פוליו לצורך דינים אחרים

פ/5719/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק