-1

-1

ניקוד החוק

גמלת הבטחת הכנסה לקשיש

פ/5939/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק