2

2

ניקוד החוק

(סמכויות אכיפה – מעצרים) (תיקון – היוועדות חזותית)

פ/5828/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק