-1

-1

ניקוד החוק

המרכז למורשת הערבים

פ/5440/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק