-1

-1

ניקוד החוק

הגבלת מועמד המצוי בחקירה מהרכבת ממשלה

פ/5368/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק