1

1

ניקוד החוק

פטור מביטוח לעוסקים בספורט עממי

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק