-1

-1

ניקוד החוק

עידוד שירות צבאי, אזרחי או לאומי

פ/5693/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק