-1

-1

ניקוד החוק

המשך תשלומים לקופת גמל או לביטוח פנסיוני לנפגע עבודה

פ/5331/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק