-2

-2

ניקוד החוק

איסור הספקת שירותים נוספים על ידי בעל רישיון שהוא בעל תשתית קווית

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק