-1

-1

ניקוד החוק

איסור הפליה מחמת מקום מגורים

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק