-1

-1

ניקוד החוק

חופשה ביום שבו מתקיימות בחירות מקדימות במפלגה שבה חבר העובד

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק