-1

-1

ניקוד החוק

המטה להיערכות הלאומית להזדקנות האוכלוסייה

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק