2

2

ניקוד החוק

צמצום הפעולות המוגדרות כשימוש חורג

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק