-1

-1

ניקוד החוק

דמי לידה מוגדלים לעצמאית

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק