-2

-2

ניקוד החוק

קביעת מגבלות לעניין חברה המבצעת הסדר

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק