-2

-2

ניקוד החוק

חינוך ממלכתי (תיקון – חובת הטמעת ערכי הסובלנות ומיגור האלימות)

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק