-1

-1

ניקוד החוק

איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים (תיקון – הגדלת סכום הפיצוי בלא הוכחת נזק)

פ/5235/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק