-1

-1

ניקוד החוק

הנחה בארנונה למורים עובדים בפריפריה

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק