-2

-2

ניקוד החוק

החרגת תוספת ותק מהכנסה

5602

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק