1

1

ניקוד החוק

עידוד הנגשה להשכלה גבוהה (חופש פעולה למוסדות מוכרים)

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק