-1

-1

ניקוד החוק

יום לציון רצח העם האשורי

פ/5415/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק