-1

-1

ניקוד החוק

פריסת ניידות טיפול נמרץ ברחבי המדינה

פ/5527/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק