1

1

ניקוד החוק

דמי ביטוח מופחתים בעד עובד בעבודה מהבית

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק