-2

-2

ניקוד החוק

פיתוח אילת

פ/5578/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק