-2

-2

ניקוד החוק

השוואת קצבת נכות לשכר המינימום

פ/5894/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק