-1

-1

ניקוד החוק

הגבלת הפרסומת והשיווק של תכשיר בלא מרשם

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק