-1

-1

ניקוד החוק

הוספת עילות לעבירות הסתה ופשע שנאה

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק