-3

-3

ניקוד החוק

שירותי תיירות (תיקון – החמרת ענישה)

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק