-1

-1

ניקוד החוק

המרכז למורשת הערבית

פ/5723/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק