1

1

ניקוד החוק

חוק הרשות לפיתוח הנגב (תיקון מס' 4)

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק